Avondbabbel met Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans

20 oktober 2017 - 20:00

Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president en Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding komt naar Ekeren. Liesbeth  is onze gast tijdens een avondbabbel dat plaatsvindt op vrijdag 20 oktober om 20 uur in de grote zaal van de Geesten, Waterstraat 12, Ekeren.  

De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Adres: 

Grote zaal van de Geesten. Waterstraat 12, Ekeren