Valerie Reekmans

Valerie werkt als adviseur Welzijn en pensioenen op de studiedienst van de N-VA. Hierbij adviseert ze over de middellange termijnvisie van de N-VA en ondersteunt ze deze visie ook.

Het beleidsdomein Welzijn is zeer ruim, Valerie spitst zich toe op gelijke kansen, armoede, gezinsbeleid, personen, senioren en ethische thema's. Daarnaast volgt ze ook het domein pensioenen op.

Deze thema’s sluiten aan bij haar studie rechten (major sociaal recht) en haar sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Tevens engageerde ze zich in haar studententijd als vrijwilliger bij diverse studentenorganisaties. Tijdens haar periode als juridisch adviesverlener werd ze regelmatig geconfronteerd met mensen in armoede.

Op lokaal vlak is Valerie penningmeester van N-VA Aarschot.