Tim Lengeler

Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke Vlaams-Brabant en Brussel

Sterke verankering vanuit Asse

Als provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel volgt Tim voortaan de lokale afdelingen op. Dat klinkt erg ruim als takenpakket, en dat is het ook. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat de lokale kaderleden hun weg vinden binnen het N-VA-gebeuren. Ook moet Tim erop toezien dat lokale afdelingen op de hoogte zijn van de nationale richtlijnen, op een constructieve manier bezig zijn met het lokale beleid en zo N-VA in hun gemeente een gezicht geven.

Communicatieve duizendpoot

Als leerkracht was hij vaak het eerste aanspreekpunt voor zijn leerlingen. Dit is nu ook een groot deel van zijn taak binnen de partij voor het lokale N-VA-kader. Ook politiek en organisatorisch advies geven aan de lokale afdelingen is één van de taken binnen zijn functie. Verder bestaan zijn taken eruit om op de hoogte te zijn van wat er speelt en leeft binnen afdelingsbesturen, de provincieraad en alle arrondissementsraden. Kortom, hij waakt over Vlaams-Brabant en Brussel vanuit het N-VA-hoofdkwartier. 

Het politieke beestje

Naast de paardensport, actief rijden en officieel jureren in de springsport, theater en muziek, is hij een duizendpoot in het organiseren van feestjes en activiteiten. Maar een overgroot deel van zijn tijd gaat naar politiek, hoe kan het ook anders. In 2012 werd hij als jongste verkozen in de gemeenteraad. Hij zetelt ook als politieraadslid en tot voor kort als AB-raadslid. Jong N-VA-voorzitter staat ook op zijn CV, maar die fakkel heeft hij intussen doorgegeven. In het lokaal bestuur is hij actief als jongerenverantwoordelijke.