Michiel Mentens

Stafmedewerker informatiebeheer

Michiel Mentens is stafmedewerker informatiebeheer op het N-VA-partijsecretariaat. Hij begon voor de N-VA te werken in 2010 als parlementair medewerker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2012 werd hij medewerker op het partijsecretariaat waar hij uiteenlopende technologische projecten uitvoerde en zich specialiseerde in databeheer en analyses. Eind 2014 verhuisde hij naar het kabinet van staatssecretaris Theo Francken als raadgever ICT, e-government en administratieve vereenvoudiging. In 2016 maakte hij de overstap naar het N-VA-hoofdkwartier als stafmedewerker informatiebeheer.