Lieve Maes

Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator

Op 6 juli 2010 legde Lieve Maes de eed af als senator. Haar commissie is die van Financiën en Economische Zaken. Ze is er ook  'coördinator' van: het aanspreekpunt voor de drie andere collega's en de contactpersoon voor de fractiemedewerkers die inhoudelijke ondersteuning geven. Thema’s die haar nauw aan het hart liggen zijn consumentenbescherming, correcte fiscaliteit, het GEN en Diabolo-treinverbinding en de luchthaven van Zaventem. Daarnaast maakt ze ook deel uit van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Ze nam ook deel aan de werkgroep mensenhandel en is nog steeds actief in de werkgroep ruimtevaart. Sinds september 2011 is Lieve afgevaardigde van de senaat in de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en op 17 juli 2013 werd ze quaestor van de senaat.

Politiek buiten de Senaat

Als dochter van ere-senator Bob Maes werd Lieve als het ware in de politiek geboren.  Ze was al arrondissementeel jongerenvoorzitter in de tijd van de Volksunie en zit nu nog steeds in het N-VA-afdelingsbestuur, het arrondissementeel en het partijbestuur. 

Op 14 oktober 2012 werd ze verkozen in de gemeenteraad in Zaventem, als lijstduwer. Ze is er fractieleider van de zeskoppige N-VA fractie, die nu ook twee schepenen telt. Lieve is ook lid van de Kerkraad van Sint-Martinus in Zaventem en draagt zo haar steentje bij tot monumentenzorg.

Reiziger en quizzer

Ze heeft een diploma secretariaat moderne talen en volgde eerst de kandidatuursjaren wiskunde.  Ze studeerde nadien nog Spaans en Zweeds bij. Voor haar leven als politicus was ze 27 jaar aan de slag bij Hewlett-Packard. Ze is tevens een grote voorstander van 'levenslang leren'.

Nog twee andere domeinen slorpen een deel van haar tijd op: verre reizen naar niet evidente bestemmingen als Pakistan, Iran, Peru, Jemen, Namibië, Libië, China, India, Bolivia en Cambodja, die haar helpen relativeren en ook appreciëren hoe goed we het hier wel hebben. En quizzen, omwille van het ploegspel, het testen van de parate kennis en de competitie.