Lies Jans

Ondervoorzitter fractie Vlaams Parlement en Gemeenschapssenator

Lies Jans werd in 1974 geboren in Anderlecht en groeide op in Sint-Jans-Molenbeek. Ze studeerde af als licentiaat in de sociologie aan de VUB. Sinds 1997 woont ze in Hasselt met haar man Marc en hun zoontje Joris. Haar vrije tijd besteedt Lies volledig aan haar familie. Verder geniet ze graag van de lokale, Hasseltse gastronomie.

Lies Jans begon haar politieke carrière in 2006 als fractieleider van de op dat moment volledig vrouwelijke N-VA-fractie in de provincieraad. Na de verkiezingen van 2009 kwam Lies dankzij het sterke resultaat van de N-VA in het Vlaams Parlement terecht. Daar is Lies ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Mobiliteit en welzijn staan centraal

In de mobiliteitscommissie legt ze zich voornamelijk toe op de efficiëntie van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn: gratis bestaat namelijk niet.  Ook in de Vlaamse spoorstrategie, trage wegen en verkeersveiligheid bijt Lies zich vast. Op haar aangeven werd onder meer het rits-principe opgenomen in de nieuwe wegcode.

Kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en armoedebestrijding zijn dan weer enkele thema’s die Lies in de welzijnscommissie nauwgezet opvolgt. Aan het nieuw decreet kinderopvang werkte ze intensief mee. Ze volgt ook de dossiers van de Vlaamse kinderbijslag en de ouderzorg op.

Oog voor Limburg

Uiteraard heeft Lies een meer dan bijzondere aandacht voor de Limburgse thema’s zoals de IJzeren Rijn, het Spartacusplan, de Noord-Zuid-verbinding, de stiefmoederlijke behandeling van Limburg door de NMBS,  het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) en schaliegaswinning.

Lokaal en nationaal actief

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Lies in Hasselt een schitterend resultaat. De N-VA werd er de grootste partij, maar belandde in de oppositie. Ook hier wegen Lies Jans en de  Hasseltse N-VA-ploeg echter op het beleid. In de OCMW-raad is Lies fractieleider en kan ze haar eerdere ervaring als OCMW-secretaris in Diepenbeek uitspelen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd Lies Jans ook Gemeenschapssenator. In de Senaat volgt Lies Jans dezelfde onderwerpen op als in het Vlaams Parlement.

Lies Jans is lid van het partijbestuur, de partijraad, het arrondissementeel bestuur Limburg en het afdelingsbestuur Hasselt. Op alle niveaus binnen de partij is ze zo vertegenwoordigd.