Jan Verlaak

Adviseur buitenlands beleid

Jan werkt als adviseur op de studiedienst van de N-VA voor de domeinen micro-economie, onderzoek en innovatie en buitenlands beleid.

Als adviseur onderbouwt Jan de middellange termijnvisie van de partij voor zijn deeldomeinen, doorheen de verschillende geledingen van de partij. Daarnaast biedt hij vanuit de studiedienst ook ondersteuning aan de kabinetten, aan onze politici voor debatten en parlementaire tussenkomsten.

De beleidsdomeinen die Jan behandelt zijn ruim en doorkruisen elkaar vaak, maar onderbouwen samen een ondernemend en innoverend Vlaanderen, hier en in de wereld. Hij spitst zich ondermeer toe op mededinging en prijzenbeleid, consumentenbescherming, internationaal handelsbeleid, … . Daarnaast onderbouwt Jan de partijlijn voor buitenlandse zaken - handel, diplomatie, en ontwikkelingssamenwerking.

Jan behaalde een master in Internationale en Vergelijkende Politiek aan de K.U.Leuven en een master Internationale bedrijfseconomie aan de H.U.Brussel. Na een stage op de Ambassade van België in Zuid-Afrika werkte Jan voor de associatie van micro- en nano-elektronica bedrijven in Leuven.

Geboren in Hasselt en getogen in Leuven, Jan was en is er actief in verschillende organisaties. Zijn engagement en enthousiasme voor de Scouts, als leider en later als groepsleider staat met stip op één.