James De Paepe

Woordwijs

James De Paepe maakt deel uit van het team Communicatie op het partijsecretariaat van de N-VA. Als tekstschrijver werkt hij onder andere mee aan de website, het ledenmagazine, nieuwsbrieven, folders en brochures. Kortom: elke communicatieactie die een (of meer) woordje(s) tekst en uitleg vereist. Vorm en inhoud met elkaar verzoenen en beide optimaal afstemmen op je doelgroep blijft daarbij de grote uitdaging. 

Extreem gevoelig voor de inherente ambiguïteit en natuurlijke gelaagdheid van taal, zit James zelden om een woordgrapje verlegen. Aan doseren zal hij wel nog wat moeten werken, aldus de collega’s.

Persklaar

Voor hij besloot de kracht van verandering in de praktijk te brengen, was James net geen 15 jaar aan de slag in de soms turbulente maar altijd boeiende wereld van media en communicatie. Eerst op de redactie van enkele vakbladen voor de ICT-sector. Al gauw echter bij een communicatiebureau waar hij zich toelegde op perscommunicatie en copywriting voor technologiebedrijven.

Nadat hij zich in 2011 als gewoon lid engageerde voor de N-VA, trad James in 2013 ook een tijdje toe tot het bestuur van de Gentse afdeling. Als lid van de raad van bestuur van de stadsbibliotheek behartigde hij toen de belangen van alle Gentse bibliotheekgangers.

Vlaamse Bourgondiër

In 2015 ruilde James de drukte van Gent in voor het rustige Wevelgem. Trouw aan zijn Bourgondische aard, kan je hem regelmatig op café of restaurant aantreffen. Al een geluk dus dat er een trouwe viervoeter in huis rondloopt die op gezette tijdstippen naar buiten moet. Dat helpt om de kilo’s enigszins onder controle te houden (zij het helaas steeds minder).

James heeft een gezonde interesse voor kunst en cultuur. En ook de reismicrobe had hem al heel vroeg te pakken. In die mate zelfs dat hij enkele zomers als reisleider in het buitenland werkte. James wisselt dan ook graag reisverhalen, -ervaringen en -tips uit met anderen.