Ingeborg De Meulemeester

Persoonlijk

Ingeborg is afkomstig uit Kortrijk, maar woonde tijdens haar jeugd in Antwerpen. Via gehandicaptenorganisatie Jong KVG kwam ze in Beveren-Waas terecht waar ze vanaf haar vijftiende actief werd in de plaatselijke afdeling van deze organisatie. Door haar studie sociale verpleegkunde bleef haar inzet voor mensen met een beperking niet louter een passie, maar werd het ook haar beroep.
Vanuit haar achtergrond als sociaal verpleegkundige vindt Ingeborg het zeer belangrijk om “menselijk” te blijven in interactie met anderen. Door samen te werken kan je zoveel meer bereiken. Ingeborg wil een schakel vormen tussen de burger en de politiek, vanuit haar functie als Schepen van Sociale Zaken in Beveren werkt ze hier dagelijks aan.
In haar vrije tijd kan ze als lid van zangkoor De Bekooring af en toe de nodige stoom aflaten. Verder is Ingeborg voorzitter van de ouderraad van vrije basisschool De Zonnepit in Vrasene. Daar ondervond ze dat er nog heel wat zaken verbeterd konden worden en sloeg daarom de politieke weg in.

Politieke carrière

In 2010 werd ze rechtstreeks verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze kreeg de kans om deel te nemen aan het beleid en zich in te zetten voor de nationale en lokale noden van de burgers. De afgelopen 4 jaar maakte ze deel uit van de commissies buitenlandse betrekkingen, volksgezondheid en naturalisaties. Binnen elke commissie heeft ze haar sociale achtergrond ten volle benut en zich gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking, thuisverpleging en armoedebestrijding. De afgelopen 4 jaar heeft ze onder andere een visietekst ontwikkeld die de officiële N-VA-visie op ontwikkelingssamenwerking bevat.
Ingeborg is kandidaat voor het Vlaams Parlement. Zo kan ze haar werk vanuit het federale niveau verderzetten, meer bepaald Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, verpleegkunde en gehandicaptenzorg.