Goedele Vermeiren

Vlaams Parlementslid (2010 - 2014)

Van Edegem over Meerhout naar Mortsel

Het verhaal van Goedele Vermeiren begint in Edegem. Zij, haar oudere zus en twee broers hadden er in de jaren 60 en 70 een gelukkige jeugd in een klassiek Vlaams gezin. Ze was jarenlang een fervente VKSJ-ster en tijdens haar middelbare studies aan het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouw-Instituut (Pulhof in de volksmond) werd ze geïnspireerd om geschiedenis te gaan studeren aan de  KULeuven.

Nadat ze haar man, Sooi Daems, leerde kennen, verkaste Goedele naar zijn geboortedorp Meerhout. Daar werd ook hun zoon Robrecht geboren. Enkele jaren later vond het gezin zijn definitieve stek in Mortsel. Daar vervolledigde dochter Machteld het gezin.

Van lerares tot Vlaams Parlementslid

Na tussenstops bij het Antwerpse Rijksarchief, het onderwijs, Studio Brussel en het Davidsfonds keerde Goedele terug naar haar eerste liefde. Ze werd lerares geschiedenis aan het Sint-Gabriëlcollege in de Antwerpse Zuidrand.

Op politiek vlak was Goedele een N-VA’er van het eerste uur. Vooral de rechtlijnigheid van de N-VA en dat de partij tegen de schenen durfde schoppen, sprak haar aan. De oprichting van de partij inspireerde haar niet alleen om lid te worden maar ook om zich politiek te engageren.

Goedele werd afdelingsvoorzitter in Mortsel, lid van het arrondissementeel bestuur en de partijraad. Bij de lokale verkiezingen van 2006 kwam ze in de gemeenteraad. Omdat de partij het haar telkens vroeg, nam ze enthousiast een plaats op de lijst in bij alle verkiezingen sinds 2003. In 2010 kwam Goedele als opvolger in het Vlaams Parlement en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mocht ze de eed afleggen als Mortsels schepen van Erfgoed, Toerisme, Onderwijs en Jeugd.

Een sociaal gezicht

Als Vlaams Parlementslid werd Goedele onder meer mede-auteur van de onderwijsstandpunten van de N-VA. Ze komt op voor de opwaardering van techniek in het onderwijs en is begaan met de relatie werk-onderwijs. Het sociale gezicht van de N-VA loopt als een rode draad door haar parlementaire werk.

Goedele is in het Vlaams Parlement actief in de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen en is ondervoorzitter van de commissie Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid en Sociale Economie. 

Ze is ook lid van de raad van bestuur van OVSG (Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).