Geert Jennes

Adviseur macro-economie

Geert Jennes is adviseur macro-economie op de N-VA-studiedienst. Hij verdiept zich onder andere in federaal en Vlaams begrotingsbeleid, de Bijzondere Financieringswet, en hoe de Belgische gewesten economisch naar elkaar toegroeien of net niet.

Geert deed ervaring op inzake begrotingsbeleid in binnen- en buitenland. Recent specialiseerde hij zich in het verband tussen politieke economie, begrotingsfederalisme en interregionale begrotingstransferten in België. Hij schreef er een proefschrift over op Vives, het Centrum voor Regionale Economie van de KU Leuven. Voordien was hij als fractiemedewerker voor het toenmalige kartel CD&V/N-VA geboeid geraakt door deze onderwerpen.