Axel Ronse

Vlaams volksvertegenwoordiger

"Mijn politieke drijfveer? Drempels wegwerken voor wie zijn talent wil ontplooien"

De ambitieuze dertiger Axel Ronse groeide op in Jabbeke/Brugge en bouwt de N-VA vandaag uit in de regio Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk). In maart 2016 werd hij door de leden van N-VA Kortrijk met glans verkozen tot afdelingsvoorzitter. 

In juni 2016 studeerde hij Cum Laude af als Master of Business Administration (MBA) aan de Vlerick Business School. Voordien studeerde Axel Cum Laude af aan de Universiteit Gent als licentiaat in de wijsbegeerte. De volgende zeven jaar werkte hij als directeur bij UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als UNIZO, is een vereniging van zelfstandige ondernemers, vooral kmo's en vrije beroepen. In 2000 werd UNIZO de nieuwe benaming van het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Met ruim 80.000 leden is UNIZO de grootste werkgeversorganisatie van het land. Ze staat vooral sterk in Vlaanderen. UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.  Hij was er de jongste regiodirecteur ooit en in zijn laatste jaar stond hij op nationaal vlak in voor de reorganisatie en vernieuwing van de ondernemersorganisatie. Axel werd in 2014 verkozen in het Vlaams Parlement en zwaaide af bij UNIZO om zich volop op zijn parlementair mandaat te kunnen focussen.

Het was huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois die Axel persoonlijk vroeg om deel te nemen aan de verkiezingen van 2014. Axel twijfelde geen seconde want het Vlaams Parlement is de beste plaats om zijn werk voor mensen met ondernemingszin voort te zetten. Met 13.845 voorkeurstemmen behaalde hij een mooie score en werd hij met glans verkozen. Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact, ...)  opvolgt en zetelt ook in de commissie Ruimtelijke Ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.

Bij Axel drijft politiek engagement op zijn groot respect voor zelfstandige ondernemers. Zij die op eigen risico middelen en creativiteit inzetten om welvaart te creëren moeten beloond worden. Bovendien moeten we meer mensen stimuleren om te kiezen voor ondernemerschap. Dat is belangrijk want daar ligt de bron van onze welvaart en Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid. Zijn politieke drijfveer is drempels wegwerken voor mensen die hun talent wensen te ontplooien. 

Ook op sportief vlak zit Axel niet stil, hij heeft reeds enkele marathons op zijn naam staan en ambieert om ooit de beruchte ‘Marathon du Sable’ te lopen. Hij is gepassioneerd door Latijns-Amerika en wil het op een dag met zijn motor doorkruisen