Wetenschap en innovatie

Wetenschap en innovatie

De N-VA wil het wetenschapsbeleid vereenvoudigen. Vandaag vindt alleen een subsidioloog nog zijn weg in de wirwar van subsidies, reglementen, organisaties en instrumenten.

Dat ruime aanbod moet meer gestroomlijnd en transparanter worden. Op die manier vinden ook kleinere ondernemingen sneller hun weg en stijgt de kans op commercialisering van innovaties. Daarnaast wil de N-VA het groeipad naar 3 procent van het bbp voor onderzoek en ontwikkeling aanhouden.

Innovatie in de brede betekenis, moet zorgen voor een continue meerwaarde in ons Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Met de hoge loonkosten, de stijgende prijzen voor grondstoffen en een dure energie, is innovatie immers een onmisbaar onderdeel van onze economie geworden.