Verandering

In haar verkiezingsprogramma van 2014 beloofde de N-VA niet zomaar Verandering, maar Verandering voor Vooruitgang. Dat dit geen loze belofte was, bewijzen de N-VA-ministers elke dag opnieuw. Zowel op het Vlaamse als op het federale niveau. 

Denk maar aan de grondige sanering van onze overheidsfinanciën, de noodzakelijke versterking van onze Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht, de onvermijdelijke hervorming van ons pensioenstelsel, de algemene verlaging van de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk, het gestaag optrekken van onze laagste uitkeringen tot aan de Europese norm, de langverwachte investeringen in een echt veiligheidsbeleid en de doordachte én doortastende aanpak van het asiel- en migratievraagstuk.

Maar de beloofde verandering en vooruitgang zie je ook in minder opvallende dingen, zoals de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn, de invoering van trajectcontroles in het belang van de verkeersveiligheid, de introductie van een kaaiman-, banken- en karaattaks voor een meer rechtvaardige fiscaliteit, de creatie van flexijobs en andere maatregelen om de horeca te stimuleren, de veralgemening van ééneuromaaltijden en het verspreiden van voedseloverschotten in de strijd tegen armoede, de modernisering van de adoptieregels, de aanpassing van de donor- en transgenderwet, kortom: te veel om op te noemen!

Verandering voor Vooruitgang