Orgaandonatie

In België zijn er relatief veel orgaandonoren. Toch blijven de wachtlijsten voor orgaantransplantatie aangroeien. Door de verouderende bevolking en het terugdringen van de dodelijke verkeersongevallen is de kans reëel dat het aantal donoren de komende jaren zal dalen.

Om het aantal orgaandonoren te doen stijgen, pleit de N-VA voor de uitreiking van een 'donorkaart' door de huisarts. Voorts vragen we dat levende donoren die een orgaan afstaan niet geconfronteerd worden met niet-gedekte kosten. 

De N-VA zet zich tot slot met klem af tegen elke vorm van commerciële orgaanhandel. We moeten een voortrekkersrol op nemen en elke vorm van transplantatie-toerisme strafbaar maken.