Kinderbijslag

Kinderbijslag

Gezinsbijslag is een recht van elk kind. Daarbij vertrekken we steeds van de positie en persoon van het kind.

Voor de N-VA is elk kind gelijkwaardig. Alle kinderen die in Vlaanderen wonen en die zich in eenzelfde situatie bevinden, verdienen een gelijke behandeling. Eenzelfde kinderbijslag met eenzelfde bedrag voor elk kind en een gelijke fiscale behandeling, ongeacht rang of leeftijd, is de basis.

Daarbovenop voorzien we in extra ondersteuning voor kinderen in armoede, kinderen met een beperking, pleegkinderen en (half-)wezen.

Ten slotte moeten we het systeem vereenvoudigen, zodat er meer middelen vrijkomen voor gezinnen. Daardoor kan de kinderbijslag beter de werkelijke opvoedingskosten benaderen. 

Helaas heeft Vlaanderen ook na de zesde staatshervorming niet alle sleutels in handen om een globaal gezinsbeleid te voeren. Zo blijft de gezinsfiscaliteit een grotendeels federale bevoegdheid. Federale fiscale maatregelen kunnen het Vlaamse beleid dus nog steeds tenietdoen. Dat hindert een echt Vlaams gezinsbeleid.

Lees meer overGezin