Financiën en fiscaliteit

Voor de N-VA is de grens bereikt. De inkomsten van de overheid zijn de voorbije jaren gestegen tot ongekende hoogtes. Die torenhoge belastingen vallen vooral ten laste van wie werkt, spaart en onderneemt. Dat moet stoppen.

Te veel belastingen vernietigen jobs en ontmoedigen ondernemers om risico’s te nemen. Daarom moeten zowel de personenbelasting, de sociale bijdragen als de vennootschapsbelasting naar omlaag. 

Een land kan alleen welvarend zijn als de inkomsten en uitgaven van de overheid in evenwicht zijn. Een overheid die geld leent voor lopende uitgaven, schuift de problemen door naar de volgende generatie.

Wanneer we structureel willen besparen, zullen we ook naar de structuren moeten kijken. Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor zijn fiscaliteit. Een groot deel van de Vlaamse ontvangsten vloeit vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks naar het zuiden van het land. Geen wonder dat de Franstaligen reserves maken bij de Vlaamse eis voor minder belastingen.

Financiën en fiscaliteit

Onderwerpen

Financiële crisis

Ook Vlaanderen en België werden op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. De …

Belastingen

Werken moet opnieuw lonend worden. De N-VA pleit daarom voor een grondige vereenvoudiging en verlaging van de …

Belfius en Dexia

Dexia kwam al snel na het uitbreken van de financiële crisis in het najaar van 2008 in de problemen. In 2011 werd de …

ACW-schandaal

De top van de christelijke arbeidersbeweging ACW heeft de voorbije jaren ten onrechte op inkomsten van tientallen …

Fiscale fraude

Iedereen heeft er belang bij dat alle vormen van fraude correct en doortastend worden aangepakt. Want dan is er een …

Sparen en beleggen

De N-VA ijvert al jaren om de fiscale vrijstelling op het spaarboekje uit te breiden naar alle inkomsten uit intresten …

Financiën

Voor de N-VA is de grens bereikt. De inkomsten van de overheid zijn de voorbije jaren gestegen tot ongekende hoogtes …

Staatsschuld

Sinds 2007 is de Belgische overheidsschuld, toen ruim tachtig procent van het bruto binnenlands product (bbp), weer aan …