Efficiënte overheid

Meer doen met minder middelen. Een overheid die een schuldenberg en begrotingstekorten, moet veel efficiënter werken. 

De N-VA wil het aantal ambtenaren verminderen. Administratieve vereenvoudiging is een tweede noodzakelijke stap. De berg paperassen moet kleiner. Wie vragen heeft, moet zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen. En wanneer de administratie via het internet kan, bespaart dat gezinnen, bedrijven én de overheid veel extra werk.

Een efficiënte overheid betekent ook dat we het aantal bestuursniveaus verminderen. En dan gaat het niet enkel om de verhouding tussen het Vlaams en federaal niveau. Binnen Vlaanderen willen we het aantal bestuursniveaus tot twee beperken: de gemeenten en de Vlaamse overheid. De provincies verdwijnen dan. 

 

Efficiënte overheid

Onderwerpen

Ambtenaren

De N-VA vraagt dat de federale overheid meer dan een tandje bijsteekt voor de vermindering van haar aantal ambtenaren …

Overheidsbedrijven

Voor de N-VA bestaat er een duidelijk onderscheid tussen overheids- en privébedrijven. Echte overheidsbedrijven zoals de …

Politiek

Serieus aan politiek doen, met kennis van zaken. Dat is de ambitie van de N-VA- politici. Politiek moet over inhoud gaan …

Neutrale overheid

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn zeer dierbare principes en fundamentele grondrechten …

Benoemingen

Vandaag zijn er te veel instellingen en te veel politici in ons land. De burger vindt moeilijk zijn weg in de weinig …

Lokale overheid

De N-VA wil het zwaartepunt van het lokaal beleid terug bij de lokale gemeenschap leggen.  Mensen moeten zelf de ruimte …