De N-VA pleit voor een diplomatieke dienst die actief de politieke en economische belangen van Vlaanderen in het buitenland behartigt. We willen geen herfederalisering van Vlaamse bevoegdheden.

In afwachting van die eigen diplomatie houdt de N-VA onverminderd vast aan de strenge selectiecriteria voor diplomaten. Tweetaligheid is het absolute minimum. Het schrappen van de kennis van de tweede landstaal uit het diplomatiek examen is volstrekt onbespreekbaar.

De hervorming van het diplomatieke netwerk binnen een confederaal België zal tot een betere samenwerking tussen de diplomaten leiden. Waar er nu vaak een gebrek aan coördinatie en soms rivaliteit bestaat, ligt in een confederale structuur de nadruk op complementariteit en samenwerking. De hervorming houdt ook een rationalisering in van de bestaande ambassades, consulaten en andere vertegenwoordigingen. De nieuwe diplomatieke structuur wordt dan zowel goedkoper als efficiënter.