Wie bloed geeft, redt mensenlevens.

Daarom steunt de N-VA elk initiatief dat het aantal donoren zo groot mogelijk maakt. Wanneer het geven van bloed veilig is voor de bloedgever én -ontvanger, moet de wet dat toelaten. 

Zo is de leeftijdsgrens voor donoren dankzij de N-VA opgetrokken van 65 naar 70 jaar. Wie lijdt aan bepaalde erfelijke ziektes waarvan is bewezen dat ze geen risico opleveren, mag evenmin uitgesloten worden om zijn bloed af te staan. Zo zorgden we ervoor dat patiënten met hemochromatose of ‘ijzerstapeling’ bloed kunnen geven.