Bloed geven

Bloed geven

Wie bloed geeft, redt mensenlevens.

Daarom steunt de N-VA elk initiatief dat het aantal donoren zo groot mogelijk maakt. Wanneer het geven van bloed veilig is voor de bloedgever én -ontvanger, moet de wet dat toelaten. 

Zo is de leeftijdsgrens voor donoren dankzij de N-VA opgetrokken van 65 naar 70 jaar. Wie lijdt aan bepaalde erfelijke ziektes waarvan is bewezen dat ze geen risico opleveren, mag evenmin uitgesloten worden om zijn bloed af te staan.