Benoemingen

Benoemingen

Vandaag zijn er te veel instellingen en te veel politici in ons land. De burger vindt moeilijk zijn weg in de weinig transparante structuren. De N-VA wil daarom een transparante overheid, die open en eerlijk communiceert en komaf maakt met politisering en achterkamerpolitiek.

Voor de N-VA is een zo groot mogelijke openheid pure noodzaak in elke democratie. Eerst en vooral bij de overheid zelf. Maar ook bij bedrijven in handen van de overheid, zoals de NMBS.

Ingewikkelde constructies bij overheidsbedrijven kunnen dienen om belangenvermenging te verhullen. Gestuurde benoemingen doen vriendjespolitiek vermoeden. Aan mysterieuze deals tussen overheidsbanken en partijgebonden organisaties hangt altijd een geurtje.

De burger heeft het recht om te weten wat zijn overheid allemaal doet. Kaarten op tafel. Alleen zo is controle en inspraak mogelijk.

 

Lees meer overEfficiënte overheid