ACW-schandaal

De top van de christelijke arbeidersbeweging ACW heeft de voorbije jaren ten onrechte op inkomsten van tientallen miljoenen euro’s amper belastingen betaald, zo bleek uit onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een van de zes algemene administraties binnen de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Zij is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle belastingen die onder de bevoegdheid van die FOD vallen. Haar ambtenaren hebben onderzoeksbevoegdheden voor al die belastingen en kunnen dus alle bijzondere wettelijke controlemogelijkheden daartoe aanwenden. Dat maakt de BBI tot bevoorrechte partner van de gerechtelijke speurders. Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dat onderzoek kwam er na speurwerk van de N-VA. 

Naast dat fiscale onderzoek loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van vennootschapsgoederen en belangenvermenging. Eveneens door de ACW-top én ten nadele van 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten.

De N-VA vroeg herhaaldelijk om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Die had de volledige waarheid over het ACW-dossier kunnen blootleggen. De onderzoekscommissie kwam er echter nooit. Daardoor blijven er vandaag nog vele vragen naar de (politieke) verantwoordelijkheid  onbeantwoord.

ACW-schandaal