Notionele interestaftrek

Officieel bekend als ‘aftrek voor risicokapitaal’. Een maatregel waarmee bedrijven die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. In het leven geroepen om vanaf 2006 de fiscale discriminatie weg te werken tussen financiering met vreemd en eigen vermogen. De N-VA wil de notionele interestaftrek bij voorkeur vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting.