Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jos Lantmeeters op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Het voorstel van Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters om mensen na het overlijden van hun partner vrij te stellen van erfbelasting, krijgt nu ook weerklank bij andere regeringspartners. Hij pleitte vorig jaar al voor een afschaffing van deze ‘belasting op verdriet’. “Iedereen is het erover eens dat …

Door Johan Van Overtveldt op 29 december 2017, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen, Financiën

Gezinnen waarvan één ouder in het buitenland werkt, genieten voortaan automatisch van de meest voordelige belastingvermindering voor kinderen ten laste. Daarmee werkt minister van Financiën Johan Van Overtveldt een jarenlange ongelijkheid voor grensarbeiders weg. “Als dat voordeliger is, verhogen …

Door Johan Klaps op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Financiën

Naar Nederlands voorbeeld wil Kamerlid Johan Klaps ondernemingen wettelijk verplichten hun facturen binnen de zestig dagen te betalen. “Daarmee zouden we een einde maken aan enkele misbruiken die het bedrijfskapitaal van de Vlaamse kmo’s ondergraven”, zegt Klaps. “Als ondernemingen sneller betaald …

Door Johan Van Overtveldt op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen, Financiën, Verandering

Vanaf 2018 moeten zelfstandigen en kmo’s die een hinderpremie ontvangen daar geen belastingen op betalen. Daarmee wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt ondernemers die last ondervinden van openbare werken extra ondersteunen. De maatregel is van toepassing op elke hinderpremie die vanaf 1 …

Door Peter Dedecker op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Financiën, Verandering

Een hogere groei en hogere werkgelegenheid. Dat stelt de Nationale Bank vandaag vast in haar najaarsprojecties. Bovendien voorspelt ze sterk stijgende koopkracht voor de gezinnen in 2018. “Dit rapport is de strik rond het kerstgeschenk van de hervormingsregering aan de gezinnen”, reageert Kamerlid …

Door Sander Loones op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Europese Commissie

Volgende week vindt een Europese top plaats over de Europese en Monetaire Unie (EMU). Europees Raadvoorzitter Donald Tusk wil daar een versnelling hoger schakelen met financiële hervormingen. Maar de Europese Commissie lijkt er net op gebrand een aantal ideeën door te drukken waarover de lidstaten …