Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Verandering

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een pakket maatregelen vastgelegd met FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Zo wordt er werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie …

Door Ben Weyts, Jelle Engelbosch op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Verandering

Er komt een totaalverbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen. De N-VA zet samen met de andere Vlaamse meerderheidspartijen - CD&V en Open Vld - die historische stap na een onafhankelijk bemiddelingstraject, uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. "Ik ben fier op …

Vlaams minister-president Geert Bourgeois gaf in Terzake toelichting bij de belangrijke gebeurtenissen van de dag. De procedure voor de brexit werd officieel opgestart en de Vlaamse Regering keurde een totaalverbod op onverdoofd slachten goed. Een zwarte dag voor het Verenigd Koninkrijk en de EU …

Door Jelle Engelbosch op 26 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Een undercoveropname in het slachthuis van Tielt bracht een duidelijk geval van dierenmishandeling aan het licht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts legde de activiteiten van het slachthuis in Tielt meteen stil. In De Zevende Dag ging Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch hier verder op in …

Door Sabine Vermeulen, Ben Weyts op 9 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Meer en meer hondenhandelaars verkopen zogenoemde designerhonden of kruisingen tussen bestaande hondenrassen. Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen wijst op een staaltje absurde wetgeving: “Een erkende kweker mag geen kruisingen fokken, maar wel verkopen. Zeer onlogisch.” Vlaams minister van …

Door Ben Weyts op 3 februari 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vorig jaar werden maar liefst 98.551 honden geregistreerd in de Vlaamse hondendatabank. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2015 én het hoogste cijfer sinds de opstart van die databank in 1998. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts spreekt dan ook van een nieuw record. In …