Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Ongeacht het aantal kinderen dat een gezin telt, zou de belastingvrije som per kind gelijk moeten zijn. Daar pleit minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor. Momenteel ligt die som bij grote gezinnen veel hoger dan bij ouders die slechts één kind opvoeden. “Het huidige systeem moet mee …

Door Jos Lantmeeters op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Het voorstel van Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters om mensen na het overlijden van hun partner vrij te stellen van erfbelasting, krijgt nu ook weerklank bij andere regeringspartners. Hij pleitte vorig jaar al voor een afschaffing van deze ‘belasting op verdriet’. “Iedereen is het erover eens dat …

Door Johan Van Overtveldt op 29 december 2017, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen, Financiën

Gezinnen waarvan één ouder in het buitenland werkt, genieten voortaan automatisch van de meest voordelige belastingvermindering voor kinderen ten laste. Daarmee werkt minister van Financiën Johan Van Overtveldt een jarenlange ongelijkheid voor grensarbeiders weg. “Als dat voordeliger is, verhogen …

Door Johan Van Overtveldt op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen, Financiën, Verandering

Vanaf 2018 moeten zelfstandigen en kmo’s die een hinderpremie ontvangen daar geen belastingen op betalen. Daarmee wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt ondernemers die last ondervinden van openbare werken extra ondersteunen. De maatregel is van toepassing op elke hinderpremie die vanaf 1 …

De Europese Commissie plaatst in een rapport vraagtekens bij de Belgische begroting. “Het begrotingsrapport van de Europese Commissie is nogmaals een bevestiging dat we de uitgaven dringend onder controle moeten krijgen en de koers van hervormingen moeten verderzetten”, zegt Kamerlid Peter Dedecker …

Door Johan Van Overtveldt op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt houdt een aantal verdragen met belastingparadijzen opnieuw tegen het licht. Die rolden in vorige regeringen van de lopende band. Voor het einde van het jaar wil hij duidelijkheid over deze dossiers. “Ik heb niet gewacht op het rapport van de …