Vrijhandelsakkoord met EU versterkt Tunesisch democratiseringsproces

Door Sander Loones op 25 februari 2016, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Europese Commissie, Europese handel
Tunesië

Het Europees Parlement heeft een reeks aanbevelingen goedgekeurd over de opgestarte handelsonderhandelingen van de EU met Tunesië. “Een handelsakkoord kan een katalysator zijn voor de politieke stabiliteit en economische ontwikkeling in Tunesië”, zegt Europarlementslid Sander Loones. “Dat is erg belangrijk voor een land dat met vallen en opstaan een democratiseringsproces doormaakt.” Loones duidt ook op de mogelijke invloed van zo’n handelsakkoord op de migratiestroom richting Europa. “Het kan de Tunesiërs een beter toekomstperspectief bieden om een goed leven op te bouwen in eigen land.”

Begin 2011 vormde Tunesië de bakermat van de Arabische Lente. De Jasmijnrevolutie maakte een einde aan het dictatoriale regime van president Ben Ali en luidde het begin in van een pril democratisch transitieproces. De bundeling van krachten binnen het Tunesische Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld heeft ervoor gezorgd dat het land, ondanks de barslechte socio-economische toestand, niet in een volledig uitzichtloos conflict verzandde.

Economische hervormingen

“De onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met de EU zijn een sleutelelement in de verdere Tunesische democratische ontwikkeling. Diepgaande economische hervormingen in domeinen als de handel in diensten, een effectieve investeringsbescherming en een betere handelstoegang tot de Europese markten zullen voor groei en jobs zorgen”, verwacht Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is