Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Pol Van Den Driessche op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: N-VA
Pol Van Den Driessche
Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) volgt Christiane Vienne (PS) op als voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie (IPU). Het is voor het eerst dat een N-VA-mandataris dat voorzitterschap op zich neemt. De IPU wil via politieke dialoog en intense parlementaire diplomatie bijdragen aan de vrede en de veiligheid in de wereld.De IPU (Interparlementaire Unie), gevestigd in Genève, is de wereldorganisatie van de nationale parlementen. Vandaag zijn...
Door Sander Loones op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Verkiezingen 2014, N-VA
Sander Loones naar Europa voor de N-VA
Sander Loones is officieel aangesteld als Europees Parlementslid voor de N-VA. Hij vervangt Johan Van Overtveldt, die in de nieuwe federale regering minister van Financiën is geworden. Loones wil de lijn die is uitgezet door de nieuwe Vlaamse en federale regering ook Europees verankeren. “Dat betekent: intelligent snoeien en structureel hervormen om sterker te groeien. Enkel zo kunnen we onze welvaart en ons sociaal model veiligstellen.”Sander Loones (35...
Door Johan Van Overtveldt op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Financiën
De drie pijlers van de sociaal-economsiche strategie van de nieuwe regering: stimuleren, saneren en soigneren. Het begin van een nieuw begin.Regeerprogramma’s dienen te gaan over plannen en initiatieven om het leven van alle burgers te verbeteren. Discussies over die programma’s zouden dat logischerwijze dan ook moeten doen. Wie de voorbije week de parlementaire bespreking van het programma van de onuitgegeven Zweedse coalitie onder leiding van eerste...
N-VA verwelkomt Europese steun voor ontslagen werknemers Ford Genk
Het Europees Parlement stemt in met financiële steun voor ontslagen werknemers van Ford Genk en een aantal toeleveranciers. “Zij moeten alle kansen krijgen op heroriëntering naar een nieuwe baan”, zegt Helga Stevens, Europees Parlementslid voor de N-VA. “Dat het Europees Parlement een eerste schijf van zo’n 570.000 euro uit het Europees Globalisatiefonds daarvoor vrijmaakt, is dan ook goed nieuws.”De federale regering had op verzoek van...
Door Matthias Diependaele, Kris Van Dijck, Koen Daniëls op 20 oktober 2014, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs
N-VA tevreden met evenwichtige beslissing over inschrijvingsgeld
De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement steunt de beslissing van de Vlaamse Regering over de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs. Die past in een brede, moeilijke besparingsoefening waartoe deze regering verplicht werd. “Maar ze is zeer evenwichtig”, meent fractievoorzitter Matthias Diependaele. “Het bedrag van 890 euro blijft ruim onder de door ons vooropgestelde 1.000 euro. En bovendien is de wijziging gekoppeld aan sociale correcties.”...