Nieuws

Alle nieuwsitems

Door N-VA op 19 december 2014, over deze onderwerpen: N-VA
De N-VA wenst je een gezond en gelukkig 2015!
Samen met jou klinken alle mandatarissen, bestuursleden en medewerkers van de N-VA graag op het nieuwe jaar 2015. We wensen jou en iedereen die je dierbaar is een prachtig nieuw jaar vol Verwachting en Vooruitgang. Een jaar ook waarin de kracht van Verandering zich laat voelen, op alle bestuursniveaus.Ons partijsecretariaat is gesloten van donderdag 25 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015. Op maandag 5 januari 2015 staan we weer paraat om ook in...
Door N-VA op 19 december 2014, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Federale begroting, Staatsschuld
Vlaamse en federale begroting goedgekeurd na marathondebat
Zowel in het Vlaams als het federaal halfrond gingen meerderheid en oppositie deze week het debat aan over de begroting voor volgend jaar. Beide begrotingen zijn inmiddels goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Daarmee liggen nu ook de budgettaire krijtlijnen vast, nadat beide parlementen eerder al de inhoudelijke bakens voor het Vlaams en federaal regeringsbeleid hadden goedgekeurd.De discussies die aan beide stemmingen voorafgingen waren diepgaand, levendig en...
Door Marc Hendrickx op 19 december 2014, over deze onderwerpen: Sociale fraude, Sociale woningen
'Verklaring op eer' in sociaal woonbeleid laat deur naar fraude openstaan
De Vlaamse overheid verplicht kandidaten voor een sociale woning om hun aanvraag met een zogenaamde ‘verklaring op eer’ te staven. Daarin verklaren zij geen eigendommen in binnen- of buitenland te hebben en de maximum inkomensgrens niet te overschrijden. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) opvroeg, blijkt echter dat op één jaar tijd minstens 115 frauduleuze verklaringen op eer werden ingediend.“En dat is nog maar het topje...
Door Sander Loones op 19 december 2014, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen, Europees Parlement
Geld moet rollen of laten wij ons rollen?
De Europese Raad van regeringsleiders legt de laatste hand aan het 'Juncker plan'. Een belangrijk investeringsproject voor Europa. Dinsdag lichtte de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker de grote lijnen van zijn beleid toe in het Europees Parlement. Zo wil hij meer dan 300 miljard euro extra investeren over de komende drie jaar. Sommige lidstaten staan nu reeds te springen om die middelen budgettair in te plannen. Rekenen zij zich niet rijk?
Door Lies Jans op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid
Oude variabele verkeersborden grondig aangepast voor veilige schoolomgeving
De oude, defecte variabele verkeersborden in schoolomgevingen zullen grondig worden aangepast, om de risico’s op defecten ten gevolge van blikseminslag te beperken. Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid Lies Jans (N-VA).In Vlaanderen zijn variabele verkeersborden wijdverbreid, onder meer in schoolomgevingen. Daar wijzen ze op piekmomenten, voor en na de schooluren en tijdens de...
Door Mark Demesmaeker op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Neutrale overheid, Democratie, Turkije, Media
N-VA bezorgd om vervolging Turkse journalisten
Mark Demesmaeker, EU-Parlementslid voor de N-VA, toont zich zeer bezorgd over de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Aanleiding zijn de recente arrestaties van journalisten en de systematische druk op de media door de Turkse staat.“Die arrestaties, en vooral de brutaliteit waarmee ze gepaard gaan, bewijzen dat de Turkse rechtsstaat een probleem heeft”, meent Demesmaeker. “Democratische staten respecteren immers de vrijheid van meningsuiting, in...