Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Philippe Muyters op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur, Sport

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen. Dit allesomvattende plan geeft heel duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag …

Door Ben Weyts op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Mobiliteit

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder andere arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. “De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke …

Door Bert Wollants op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Klimaat

Uit een vraag van Kamerlid Bert Wollants aan de minister van Energie, Marie-Christine Marghem, bleek dat bijna de helft van de ledlampen in België niet conform de Europese regelgeving is. Aangezien consumenten en bedrijven met ledlampen hun energiefactuur proberen te verlagen, vraagt Wollants dan …

Door Yoleen Van Camp op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Er zijn grote regionale verschillen op het vlak van de verspillingen in de gezondheidszorg. Vlaanderen doet het aanzienlijk beter dan Wallonië, zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp in een opiniestuk in de Gazet Van Antwerpen (21/10). Als verpleegkundige, gedoctoreerd in de Medische Wetenschappen, …

Door Goedele Uyttersprot op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Koppels moeten kunnen kiezen waar ze trouwen. Momenteel moet een koppel aangifte doen in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn of haar woonplaats heeft. De huwelijksvoltrekking moet dan plaatsvinden in de gemeente waar de aangifte werd gedaan. Kamerlid Goedele Uyttersprot diende …

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Verandering

Deze regering heeft eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers binnen de federale overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002, maar werd nooit uitgevoerd”, verklaart minister Steven Vandeput, belast met Ambtenarenzaken. Zittende topambtenaren …