Artikels door of over Yoleen Van Camp

Door Yoleen Van Camp op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Sinds deze maand moeten thuisverpleegkundigen bij elk bezoek de elektronische identiteitskaart van de patiënt inlezen. Dat moet fraude, waarbij zorgverleners een te hoog aantal prestaties aan de ziekteverzekering aanrekenen, tegengaan. Maar softwareproblemen zorgen momenteel voor chaos. Kamerlid …

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Het aantal dieren dat thuis wordt geslacht door particulieren, is op vijf jaar tijd met drie kwart gedaald: van 19.135 dieren in 2012 tot 5627 in 2016. Het gaat vooral om schapen en varkens, en in mindere mate om geiten. Thuisslachtingen zijn alleen toegestaan voor verbruik door het eigen gezin. En …

Door Yoleen Van Camp op 21 juli 2017, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Gezondheidszorg, Artsen, Europees beleid

Artsen en tandartsen uit andere EU-landen kunnen zich vandaag vrij vestigen in dit land, zelfs als ze geen woord van de (streek)talen kennen. Kamerlid Yoleen Van Camp, ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid, wil hen daarom een verplichte taaltest opleggen. “Medische zorg in eigen taal is …

Door Yoleen Van Camp op 19 juli 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen

Elke dag worden er in ons land ruim 14 miljoen pillen geslikt. Daarbij gaat het enkel om medicatie die terugbetaald wordt. Het gebruik ervan is in vijf jaar tijd met ongeveer acht procent toegenomen en kost de maatschappij meer dan 2,6 miljard euro per jaar. Kamerlid Yoleen Van Camp vindt dat onze …

Door Yoleen Van Camp, Jan Vercammen op 2 juli 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen, Roken, Preventie

Uit cijfers die Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg, blijkt dat het aantal longlijders op vijf jaar tijd met maar liefst zeven procent is toegenomen. Het gaat om mensen met astma en COPD (chronisch obstructief longlijden of ‘rokerslong’). Meer dan één miljoen Belgen moeten nu al dagelijks een puffer …

Door Yoleen Van Camp, Renate Hufkens op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Voedselveiligheid

Sinds 2014 zijn ook aanbieders van onverpakte voeding verplicht om de aanwezigheid van allergenen mondeling of schriftelijk te melden aan consumenten. Uit de allereerste cijfers, opgevraagd door Yoleen Van Camp en Renate Hufkens een half jaar geleden, blijkt zestig procent van die voedingszaken nog …