Artikels door of over Wim Van der Donckt

Door Wim Van der Donckt op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Werken, Het middenveld

In mei bracht het duidingsprogramma Pano een reportage over het misbruik van dagcontracten bij koeriersbedrijf DHL. “De vakbonden kaartten dat misbruik niet aan en hielden zich dus niet bezig met hun echte kerntaak, namelijk het verdedigen van de belangen van werknemers”, besluit Kamerlid Wim Van …

De N-VA vindt het onverantwoord dat de vakbonden het ontwerpakkoord verwerpen van de Groep van Tien over de herinvoering van een proefperiode, de opzeggingstermijn en de jongerentewerkstelling. “Dat brengt het sociale overleg, waarvan onze partij een grote voorstander is, ernstig in gevaar”, …

Door Wim Van der Donckt op 7 juni 2017, over deze onderwerpen: Werken

Uit een studie van HR-specialist Securex blijkt dat 71 procent van de werknemers zijn loonpakket flexibel wil kunnen samenstellen op basis van de eigen behoeften. “Het is dan ook de hoogste tijd voor een wettelijk kader voor een volwaardig cafetariaplan”, vindt Kamerlid Wim Van der Donckt. Het …

Door Jan Spooren, Wim Van der Donckt op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken

Alle meerderheidspartijen in de Kamer, waaronder dus ook de N-VA, houden eensgezind vast aan hun ambitie om de ecocheques te vervangen door een ecovergoeding. Daardoor krijgen werknemers het bedrag van hun ecocheques cash uitbetaald, terwijl voor werkgevers de rompslomp vermindert en de …

Door N-VA op 9 maart 2017, over deze onderwerpen: Politiek

Wim Van der Donckt heeft de eed afgelegd als Kamerlid. Hij volgt Zuhal Demir op, die eerder de plaats van Elke Sleurs innam als staatssecretaris in de federale regering. Van der Donckt zal zich toeleggen op thema’s als arbeidsmarkt, tewerkstelling en maatschappelijke emancipatie: niet toevallig …