Artikels door of over Sophie De Wit

Door Sophie De Wit op 18 juni 2017, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Justitie, Staatsveiligheid

In De Zevende Dag debatteerde Kamerlid Sophie De Wit over het door de linkse oppositie weggestemde wetsvoorstel om de aanhoudingstermijn voor verdachten in terrorismedossiers op te trekken van 24 naar 72 uur. "De strijd tegen terrorisme is geen kattenpis. Geef politie en gerecht de nodige middelen …

Door Koen Metsu, Sarah Smeyers, Sophie De Wit op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie, Staatsveiligheid

De N-VA wil dat veroordeelde terroristen automatisch ook hun Belgische nationaliteit verliezen. “Als je bij zulke misdaden - maar ook bij de medeplichtigheid eraan of zelfs maar de intentie ertoe - je recht op de Belgische nationaliteit nog niet verliest, wanneer dan wel?”, vraagt Kamerlid Koen …

Door Sophie De Wit op 15 april 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld, Justitie, Gevangenissen

Vorig jaar betaalde de Belgische Staat niet minder dan 75.000 euro schadevergoeding aan gevangenen die niet konden werken door een cipierstaking. “Een totaal onlogische vergoeding die we maar beter zo snel mogelijk afschaffen”, vindt Kamerlid Sophie De Wit. “Een gewone werknemer die niet op zijn …

Door Sophie De Wit op 15 maart 2017, over deze onderwerpen: Illegaal wonen, Justitie, Verandering

De N-VA is samen met de andere federale meerderheidspartijen - Open Vld, CD&V en MR - tot een akkoord gekomen over een betere juridische aanpak van de kraakproblematiek. “We gaan de burgerlijke procedure versterken en ervoor zorgen dat je kraken ook strafrechtelijk kan vervolgen”, zo vat Kamerlid …

Door Sophie De Wit op 7 maart 2017, over deze onderwerpen: Justitie, DNA-databank

DNA-onderzoek is steeds belangrijker om een opsporings- of gerechtelijk onderzoek tot een goed einde te brengen. Ongewild maar onvermijdelijk laten heel wat betrokkenen bij een onderzoek, zoals politie-inspecteurs, onderzoeksrechters en laboranten, hun eigen DNA achter op de plaats van delict of …

Door Sophie De Wit op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Justitie, Verandering

Burgers met onvoldoende bestaansmiddelen kunnen een beroep doen op kosteloze bijstand door een advocaat. Dat systeem van de juridische tweedelijnsbijstand, beter gekend onder de vroegere benaming pro Deo, is vorige zomer grondig hervormd om het eerlijker te maken en betaalbaar te houden. Een van de …