Artikels door of over Sander Loones

Door Sander Loones op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Turkije

Sander Loones roept zijn collega-Europarlementsleden op om het dossier Turkije eindelijk echt serieus te nemen: "Tot mijn grote verbazing stond Turkije deze week niet op de agenda van het Europees Parlement. Mijn vraag om een debat over Turkije toe te voegen aan de planning werd bovendien afgewezen …

Door Sander Loones op 2 maart 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Europees Commissievoorzitter Juncker heeft een witboek voorgesteld met vijf scenario’s voor de toekomst van de Europese Unie. “Tegen de verwachtingen in gaat de Commissie daarin verschillende taboes niet uit de weg”, reageert Europarlementslid Sander Loones. “Zo is het bij mijn weten de eerste keer …

Door Sander Loones op 16 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement stemt over de invoering van een aparte begroting voor de eurozone. Europees Parlementslid Sander Loones vreest een nieuwe transfer naar het zuiden. (Standaard.be, 16/02/2017) Hebben de negentien landen van de eurozone een aparte 'budgettaire capaciteit' nodig? En hoe zou die …

Het Europees Parlement heeft het CETA-akkoord goedgekeurd, dat voor een vlotter handelsverkeer tussen de Europese Unie en Canada moet zorgen. “Vlaanderen wil sterk, open en zelfbewust in de wereld staan. Onze handelspolitiek is daarvoor een slagkrachtig instrument”, zegt Europees Parlementslid …

Door Sander Loones op 13 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Europarlementslid Sander Loones vreest dat het debat in het Europees Parlement en in de media deze week in hoge mate gemonopoliseerd zal worden door pleidooien voor nog meer Europa. “Dat kadert binnen de politieke actualiteit na de verkiezing van Amerikaans president Trump. De Europese federalisten …

Door Sander Loones op 5 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump verhit de Europese gemoederen. Bekijk daarover een debat met Europees Parlementslid Sander Loones in De Zevende Dag. (22:12) …