Artikels door of over Sander Loones

Door Sander Loones op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Europese handel

Anderhalf jaar na het brexit-referendum hebben Europa en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de scheiding. Daarmee zetten beide partijen eindelijk de stap naar échte onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie met de Britten. Ook Vlaanderen heeft belang bij een goed brexit-akkoord …

Door Sander Loones op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees Parlement, Europese Commissie, Europese handel

De EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie gaan een aantal instrumenten die onze handel beschermen, aanpassen aan de moderne realiteit. Dat is belangrijk om bedrijven concurrentiëler te maken en bijkomende jobs te creëren. Europarlementslid Sander Loones is blij met het akkoord: …

Door Sander Loones op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Europese Commissie

Volgende week vindt een Europese top plaats over de Europese en Monetaire Unie (EMU). Europees Raadvoorzitter Donald Tusk wil daar een versnelling hoger schakelen met financiële hervormingen. Maar de Europese Commissie lijkt er net op gebrand een aantal ideeën door te drukken waarover de lidstaten …

Door Sander Loones, Mark Demesmaeker op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Turkije

In de Europese begroting voor 2018 valt op dat Turkije 105 miljoen euro minder Europese toetredingssteun krijgt. Voor Europarlementslid Sander Loones een stap in de goede richting, maar nog onvoldoende: “Turkije zal niét toetreden tot de Europese Unie. Elke vorm van toetredingssteun voor het land …

De Europese Commissie legt plannen op tafel die de lidstaten en regio’s meer vrijheid geven om hun eigen landbouwbeleid te bepalen. Een goede zaak als we willen dat onze landbouwers eerlijk hun boterham kunnen verdienen, volgens de N-VA. Ook het feit dat Europa innovatie en vergroening promoot en …

Door Sander Loones, Sofie Joosen, Rita Gantois op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw, Veeteelt

De Belg ziet jaarlijks tot 700 miljoen euro vertrekken naar buitenlandse boeren. Dat moet beter en anders, stellen Sander Loones, Sofie Joosen en Rita Gantois in De Standaard. Het Europees landbouwbeleid komt van ver. Na de Tweede Wereldoorlog was staatsinterventie in de landbouwsector de norm. In …