Artikels door of over Rob Van de Velde

Door Rob Van de Velde op 24 januari 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering

In de Kamercommissie Financiën is een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee Rob Van de Velde de procedure van de herinneringsbrief aan wanbetalers van een inkomstenbelasting vereenvoudigt. Voortaan zal de fiscus tien dagen na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn van twee maanden een …

“Het begrotingswerk van deze regering wordt staalhard bekritiseerd”, stelt Kamerlid Rob Van de Velde vast. “Maar wat onvoldoende wordt belicht, zijn de bewegingen tussen inkomsten, uitgaven en schulden die zich de laatste acht jaar bij ons hebben voorgedaan.” Om een beter zicht daarop te krijgen, …

Door Rob Van de Velde op 4 december 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Kamerlid Rob Van de Velde ging in De Zevende Dag de discussie aan over de tobintaks. Bekijk hier het volledige debat. (12:51) …

Door Rob Van de Velde op 20 november 2016, over deze onderwerpen: Federale begroting

De Europese Commissie heeft vragen bij de Belgische ontwerpbegroting voor 2017. Die zou niet helemaal voldoen aan de Europese begrotingsregels. Kamerlid Rob Van de Velde verdedigt het gevoerde beleid: “Deze regering zorgt net ervoor dat de toekomst wordt voorbereid.” “Het grote juk waarmee we …

Door Rob Van de Velde, Johan Klaps, Peter De Roover op 18 november 2016, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen

Ronnie Leten, de Belgische topman van het Zweedse Atlas Copco, stelde deze week dat het logisch is dat het bedrijf zijn groei elders gaat zoeken, aangezien de vennootschapsbelasting hier zo hoog is. “Er wordt toch geen beslissing genomen om de vennootschapsbelasting te verlagen”, klonk het. En dat …

Meer dan honderd dossiers liggen al minstens vier jaar te wachten op een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB), ondanks de extra inzet van middelen en personeel. “Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het investeringsklimaat in Vlaanderen en voor onze …