Artikels door of over Rita Gantois

Door Rita Gantois, Jan Vercammen op 10 augustus 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Voedselveiligheid

Samen met de top van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben de bevoegde ministers Maggie De Block (Open Vld) en Denis Ducarme (MR) uitleg gegeven over de besmetting met het luizenmiddel fipronil bij een aantal Belgische eierbedrijven. Kamerleden Rita Gantois en …

Door Rita Gantois op 2 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw

Na Frankrijk is ook in België een geval van vogelgriep aangetroffen. Daarom moeten kippen in het hele land preventief worden opgehokt voor een periode van twaalf weken. Die maatregel was weliswaar al van kracht, maar gold slechts voor professionele pluimveehouders. Nu geldt hij dus ook voor …

Door Rita Gantois op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Landbouw

Zo'n 4 boeren op 10 denken dat ze in 2026 niet langer hun beroep zullen uitoefenen. N-VA-Kamerlid Rita Gantois wil wetgeving die landbouwers meer onderhandelingsruimte biedt tegenover de supermarktketens. (Knack, 23/12). Voor veel landbouwers is het inkomen te nemen of te laten. Wie in bulk …

Door Rita Gantois, Veerle Wouters op 13 juli 2016, over deze onderwerpen: Ondernemen, Belastingen, Landbouw

Zelfstandigen die kiezen voor een forfaitair belastingstelsel, hebben tot op vandaag geen recht op het belastingkrediet. Met een wetsvoorstel van Kamerleden Rita Gantois en Veerle Wouters komt nu een einde aan deze fundamentele ongelijkheid. “Ook wie forfaitair wordt belast en een laag …

Door Rita Gantois, Veerle Wouters op 19 februari 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Belastingen

Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen voortaan genieten van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten. Die nieuwe maatregel geldt evenzeer voor zelfstandigen die forfaitair worden belast, ook al zitten ze in een ander belastingstelsel. Kamerleden Rita Gantois en Veerle …

Door Grete Remen, Jelle Engelbosch, Rita Gantois op 31 juli 2015, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt

De N-VA wil dat de landbouwers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Een rechtstreekse band tussen de boer en de consument is daarbij belangrijk. Maar daarnaast mogen we ook de export niet uit het oog verliezen. Landbouwers worden al jarenlang geconfronteerd met te lage prijzen. Ze …