Artikels door of over Mark Demesmaeker

Europarlementslid Mark Demesmaeker wil dat de Europese Commissie het voor de nationale lidstaten mogelijk maakt om de sociale wantoestanden en oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken. “We moeten een einde stellen aan de moderne slavernij die het voor heel wat Vlaamse …

Het Europees Parlement wil de voedselverspilling tegen 2030 halveren. Europees Parlementslid Mark Demesmaeker stelde samen met de andere fracties een ambitieuze resolutie op met verschillende concrete aanbevelingen. “In Europa gaat jaarlijks zo’n 88 miljoen ton eetbaar voedsel verloren. Per jaar …

Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft een Catalaanse wet opgeschort die het mogelijk maakt voor autonome Spaanse regio’s om niet-bindende referenda te organiseren. Die beslissing treft in de eerste plaats Catalonië zelf, waar in het najaar opnieuw een referendum over onafhankelijkheid op de agenda …

Door Mark Demesmaeker op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu, Afval

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft unaniem een reeks concrete aanbevelingen goedgekeurd om voedselverspilling tegen te gaan. Europees Parlementslid Mark Demesmaeker onderhandelde mee over de ambitieuze tekst: “Wereldwijd gaat jaarlijks 1 …

Het Europees Parlement heeft een reeks aanbevelingen van de Dieselgate-onderzoekscommissie goedgekeurd, maar de oprichting van een onafhankelijk controleagentschap verworpen. “Dat zou nochtans voor een sterker markttoezicht hebben gezorgd”, reageert Europarlementslid Mark Demesmaeker, die …

Door Mark Demesmaeker op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

Europarlementslid Mark Demesmaeker vraagt aan de Europese Unie om een actieve rol te spelen in het Baskische vredesproces, nu de Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA bereid is om zich tegen 8 april volledig te ontwapenen. “Dit gaat om een potentieel beslissende stap in het Baskische …