Artikels door of over Marc Hendrickx

Door Marc Hendrickx op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Diplomatie, Justitie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft aan de Iraanse ambassadeur een verzoek overhandigd om gratie te verlenen aan Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel voor wie in Iran de doodstraf dreigt. Dat gratieverzoek zal overgemaakt …

Door Marc Hendrickx op 20 september 2017, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Sociale woningen, Lokale overheid

De kans dat een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW hun voorkooprecht uitoefenen op een gekocht huis bedroeg vorig jaar 0,64 procent. “Het gevaar dat het huis van je dromen door het voorkooprecht voor je neus wordt weggekaapt, is dus zeer klein”, zegt Vlaams Parlementslid Marc …

Door Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire, Marc Hendrickx op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Afrika, Syrië

“De bescherming van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika moet een speerpunt worden van ons buitenlands beleid”, vinden de Vlaams Parlementsleden Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx. In een unaniem goedgekeurde resolutie roepen zij de …

Door Marc Hendrickx op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Huren, Sociale woningen

De sociale verhuurkantoren (SVK) in Vlaanderen blijven kampen met huurachterstallen. Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx is bezorgd: “De SVK’s ontfermen zich vaak over huurders in grote woonnood en met een moeilijk profiel. Dat verklaart deels hun betalingsproblemen. Toch ligt een gemiddelde …

Op initiatief van Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw willen de Vlaamse meerderheidspartijen nieuwe pistes verkennen om nog meer sociale woningen energiezuinig te maken. Daarom keurden zij in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie goed over de ‘constantewoonkostenbenadering’. Daarbij worden …

Door Marc Hendrickx op 27 februari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid

“Verschillende gemeenten organiseerden de voorbije drie jaar geen of amper één samenkomst van het lokale woonoverleg”, stelt Marc Hendrickx vast. Het Vlaams Parlementslid stelt zich daar vragen bij: “Gemeenten zijn de regisseurs van het lokale woonbeleid. Wie er dan in drie jaar niet of maar één …