Artikels door of over Louis Ide

Door Louis Ide op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg

"In een tijd waarin geschreeuwd wordt om transparantie lijkt het me een evidente en noodzakelijke stap dat je ook de ziekenfondsen tegen het licht houdt", schrijft Louis Ide op Knack.be. Het Rekenhof publiceert geregeld bijzonder interessante rapporten. Die rapporten worden vaak gevraagd op …

Door Valerie Van Peel, Louis Ide op 5 juli 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Gezondheidszorg, Artsen

De oproep van Rik Torfs, rector van de KU Leuven, om het advies over de verdeling van het aantal artsen die in 2022 mogen afstuderen niét te volgen, bevestigt de kritiek die de N-VA eerder reeds formuleerde op het model van de bevoegde Planningscommissie. Die stelde voor om aan Franstalige kant …

Twee jaar na de verkiezingen zet Louis Ide de belangrijkste verwezenlijkingen van de federale en Vlaamse Regering op een rijtje. "Ondanks een aantal onvoorziene omstandigheden die het uiterste vergden van de hele ploeg, kon in beide gevallen een ambitieus regeerakkoord uitgevoerd worden." De …

Door Valerie Van Peel, Louis Ide op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Artsen

De Planningscommissie, die de toekomstige quota voor de studenten geneeskunde moet vastleggen op basis van de reële noden in de sector, wil de verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië wijzigen in het voordeel van Wallonië, zo bericht de Artsenkrant. “Onaanvaardbaar”, vinden Kamerlid Valerie Van Peel …

Door Louis Ide, Valerie Van Peel op 3 september 2015, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg

Louis Ide, algemeen secretaris en gezondheidsspecialist van de N-VA, en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel roepen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op om snel werk te maken van de hervorming van de verplichte aanvullende ziekteverzekering, zoals voorzien in het regeerakkoord …

Door Valerie Van Peel op 15 juni 2015, over deze onderwerpen: Bloed geven, Verandering

Mensen met erfelijke hemochromatose of ijzerstapeling, een ziekte waarbij het lichaam te veel ijzer uit de voeding opneemt, en die daarvoor aderlatingen ondergaan, mogen momenteel geen bloed geven. De aderlatingen die zij in het kader van hun behandeling moeten ondergaan, zouden niet voldoen aan …