Artikels door of over Lorin Parys

Door Lorin Parys op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Jeugd, Justitie

Vlaams Parlementslid Lorin Parys is tevreden over het nieuwe ontwerpdecreet voor jeugddelinquentie van de Vlaamse Regering. “Het decreet bevat een aantal klemtonen die de N-VA graag ziet”, stelt hij. “We plaatsen het slachtoffer centraler en pakken recidive doelgericht aan. Met deze evenwichtige …

Door Lorin Parys op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Fietsen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ontwerpt nieuwe markeringen voor oversteekplaatsen voor fietsers. Die belangrijke bekommernis van de Fietsersbond werd door Lorin Parys op de politieke agenda van het Vlaams Parlement geplaatst. “Enkele jaren geleden werd beslist om de gekende markeringen …

Door Lorin Parys op 5 mei 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie

Zogenaamde weeskinderen, die in ons land geadopteerd werden, blijken toch nog biologische ouders in hun thuisland Congo te hebben. Vlaams Parlementslid Lorin Parys reageerde op dit nieuws in het actualiteitenprogramma De Ochtend. Beluister hier het volledige interview. (05:25) …

Door Lorin Parys op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Kinderopvang, Personen met een beperking, Ouderenzorg

Alles samen beschikken 630 Vlaamse vzw’s uit de zorg- en welzijnssector over 2 miljard euro aan financiële reserves en 800 miljoen euro aan beschikbare cash. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlaams Parlementslid Lorin Parys. Op basis van dat onderzoek werkte Parys ook een plan uit om die reserves …

Meer dan twintig jaar hebben pleegouders moeten wachten op een statuut dat duidelijk hun rechten en plichten vastlegt. Maar nu is eindelijk het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel dat dit statuut regelt. “In het belang van het pleegkind voorziet het statuut in duidelijke afspraken tussen …

Door Lorin Parys, Tine van der Vloet, Björn Anseeuw op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd, Verandering

Er komt een externe Commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De Commissie wordt …