Artikels door of over Liesbet Dhaene

Door Liesbet Dhaene op 15 maart 2017, over deze onderwerpen: Inburgering, Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

“De Brusselse regering hypothekeert de toekomst van nieuwkomers in Brussel en de slaagkansen van een diverse Brusselse samenleving”, zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Die regering kiest immers niet voor een volwaardig inburgeringsverhaal van rechten en plichten maar voor een inburgering …

Door Koen Daniëls, Liesbet Dhaene op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …

Door Liesbet Dhaene op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Sinds juni 2014 behandelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) 100 klachten over inbreuken op de taalwetgeving door de gemeenten in het Brussels Gewest, waarvan er 96 gegrond bleken. “Die cijfers bewijzen dat in bepaalde Brusselse gemeenten de tweetalige dienstverlening nog steeds een …

Door Liesbet Dhaene op 17 januari 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Wonen en werken in Brussel

Ondanks een schokkende GAIA-undercoverreportage over proefdieren bij de VUB blijft het beleid van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) in grote mate aankondigingspolitiek. “Debaets ‘gaat’ werk maken van een Brussels Deontologisch Comité dat advies brengt over …

Door Liesbet Dhaene op 12 januari 2017, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel

Het Nederlands wint aan respect bij de Brusselaar, schrijft Brussels parlementslid Liesbet Dhaene op Knack.be. "Maar de groeiende sympathie van de Brusselaars voor het Nederlands zorgt niet voor meer sympathie van de Brusselse beleidsmakers voor het Nederlands in hun instellingen." De relatie van …

Door Liesbet Dhaene op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

"De Brusselse regering stelt de invoering van de inburgeringsplicht afhankelijk van een voldoende aantal inburgeringstrajecten, maar voorziet geen middelen voor die trajecten", merkt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene op. "De Brusselse inburgeringsplicht is dus louter schone schijn. In het licht …