Artikels door of over Liesbet Dhaene

Door Liesbet Dhaene op 22 april 2017, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Onderwijs in Brussel

Op Knack.be vraagt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene meer aandacht voor Nederlandse lessen in het Brussels onderwijs. Terwijl in Brussel negen op de tien werkaanbiedingen de kennis van de twee landstalen vereisen, spreken minder en minder leerlingen uit het Brussels Franstalig onderwijs …

De regering van de Franse Gemeenschap moet het leren van Nederlands bevorderen op de Franstalige scholen in Brussel, vindt de Brusselse N-VA-fractie, die daarvoor een resolutie indiende in het Brussels parlement. “Alleen al om te kunnen inspelen op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt, is dat een …

Door Liesbet Dhaene op 15 maart 2017, over deze onderwerpen: Inburgering, Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

“De Brusselse regering hypothekeert de toekomst van nieuwkomers in Brussel en de slaagkansen van een diverse Brusselse samenleving”, zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Die regering kiest immers niet voor een volwaardig inburgeringsverhaal van rechten en plichten maar voor een inburgering …

Door Koen Daniëls, Liesbet Dhaene op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …

Door Liesbet Dhaene op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Sinds juni 2014 behandelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) 100 klachten over inbreuken op de taalwetgeving door de gemeenten in het Brussels Gewest, waarvan er 96 gegrond bleken. “Die cijfers bewijzen dat in bepaalde Brusselse gemeenten de tweetalige dienstverlening nog steeds een …

Door Liesbet Dhaene op 17 januari 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Wonen en werken in Brussel

Ondanks een schokkende GAIA-undercoverreportage over proefdieren bij de VUB blijft het beleid van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) in grote mate aankondigingspolitiek. “Debaets ‘gaat’ werk maken van een Brussels Deontologisch Comité dat advies brengt over …