Artikels door of over Koen Daniëls

Precies door eindtermen concreet en helder te maken, creëer je volgens Vlaams Parlementslid Koen Daniëls vrijheid in het onderwijs (Standaard.be, 28/08/2017). De topman van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, poneerde in de media (DS 26 augustus) dat de politiek het onderwijs dicht zou plamuren …

De gevolgen van het M-decreet zorgden voor onenigheid: kan het gewone onderwijs de instroom van kinderen met een beperking wel aan? "We gaan eindtermen concreet en ambitieus moeten verwoorden, zodat leerkrachten en scholen weten wat er verwacht wordt", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls in De …

Vanaf 1 september krijgen kinderen met ondersteuningsnood die in het gewone onderwijs les volgen, extra hulp. Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls en Kathleen Krekels zijn blij dat die ondersteuning er komt in de klas zelf, en zowel voor de leerlingen die het nodig hebben als voor de betrokken …

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over het kader en de vormgeving van de ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsnood in het gewoon onderwijs. In uitvoering van het zogenoemde M-decreet heeft de N-VA altijd gesteld dat die ondersteuning in de klas moet gebeuren …

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleit voor een uitbreiding van de automatische erkenning van buitenlandse diploma’s en voor een spoedprocedure voor wie op korte termijn een diploma moet kunnen voorleggen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie. “Eigenlijk is in de regelgeving al voorzien …

Door Koen Daniëls, Liesbet Dhaene op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …