Artikels door of over Koen Daniëls

Vanaf 1 september krijgen kinderen met ondersteuningsnood die in het gewone onderwijs les volgen, extra hulp. Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls en Kathleen Krekels zijn blij dat die ondersteuning er komt in de klas zelf, en zowel voor de leerlingen die het nodig hebben als voor de betrokken …

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over het kader en de vormgeving van de ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsnood in het gewoon onderwijs. In uitvoering van het zogenoemde M-decreet heeft de N-VA altijd gesteld dat die ondersteuning in de klas moet gebeuren …

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleit voor een uitbreiding van de automatische erkenning van buitenlandse diploma’s en voor een spoedprocedure voor wie op korte termijn een diploma moet kunnen voorleggen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie. “Eigenlijk is in de regelgeving al voorzien …

Door Koen Daniëls, Liesbet Dhaene op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …

Midden januari legde deze Vlaamse Regering de laatste hand aan de langverwachte hervorming van ons onderwijs. Een hervorming die behoudt wat goed is en bijstuurt waar nodig. En laat dat nu net de kracht van Verandering zijn! Vandaag liggen alle elementen op tafel om ons onderwijs aan de Europese en …

Door Koen Daniëls op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Moet er een maximumfactuur komen in het middelbaar onderwijs? Vlaams Parlementslid Koen Daniëls vindt van niet. Hij wacht liever op officïele cijfers en benadrukt dat de Vlaamse Regering en scholen al genoeg inspanningen doen om de schoolkosten te drukken. Hij stelt voor om studietoelagen te …