Artikels door of over Koen Daniëls

Door Koen Daniëls op 23 september 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Arabisch aanbieden in onze scholen ... dat was het zeer opmerkelijke voorstel van Mohammed Ikoubaân op vrijdag 22 september. Meneer Ikoubaân is directeur van Moussem, het nomadisch kunstencentrum in Brussel. Moeten we Arabisch leren? Wat moeten we eigenlijk leren op school? Daarover discussiëren we …

"Ik wil het onderwijs niet vernietigen, ik ben zelf een product van het katholiek onderwijs. Maar: ik wil wél heldere eindtermen", stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls in De Ochtend. Beluister hier het volledige debat. (08:24) …

Precies door eindtermen concreet en helder te maken, creëer je volgens Vlaams Parlementslid Koen Daniëls vrijheid in het onderwijs (Standaard.be, 28/08/2017). De topman van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, poneerde in de media (DS 26 augustus) dat de politiek het onderwijs dicht zou plamuren …

De gevolgen van het M-decreet zorgden voor onenigheid: kan het gewone onderwijs de instroom van kinderen met een beperking wel aan? "We gaan eindtermen concreet en ambitieus moeten verwoorden, zodat leerkrachten en scholen weten wat er verwacht wordt", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls in De …

Vanaf 1 september krijgen kinderen met ondersteuningsnood die in het gewone onderwijs les volgen, extra hulp. Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls en Kathleen Krekels zijn blij dat die ondersteuning er komt in de klas zelf, en zowel voor de leerlingen die het nodig hebben als voor de betrokken …

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over het kader en de vormgeving van de ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsnood in het gewoon onderwijs. In uitvoering van het zogenoemde M-decreet heeft de N-VA altijd gesteld dat die ondersteuning in de klas moet gebeuren …