Artikels door of over Koen Daniëls

Door Koen Daniëls, Liesbet Dhaene op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Onderwijs in Brussel

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …

Midden januari legde deze Vlaamse Regering de laatste hand aan de langverwachte hervorming van ons onderwijs. Een hervorming die behoudt wat goed is en bijstuurt waar nodig. En laat dat nu net de kracht van Verandering zijn! Vandaag liggen alle elementen op tafel om ons onderwijs aan de Europese en …

Door Koen Daniëls op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Moet er een maximumfactuur komen in het middelbaar onderwijs? Vlaams Parlementslid Koen Daniëls vindt van niet. Hij wacht liever op officïele cijfers en benadrukt dat de Vlaamse Regering en scholen al genoeg inspanningen doen om de schoolkosten te drukken. Hij stelt voor om studietoelagen te …

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls verdedigde het akkoord in De Zevende Dag. Bekijk hier het volledige debat. (15:38) …

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de verdere concrete uitwerking van het Masterplan Secundair Onderwijs uit 2013, dat het onderwijs in Vlaanderen wil versterken, en de goedgekeurde conceptnota’s van mei 2016. “We kiezen voor een structuur die helder is voor leerkrachten, ouders en …

Ons Vlaams onderwijs hoort nog altijd bij de top, maar het aantal leerlingen dat een topniveau haalt daalt wel, en vooral: het aantal leerlingen dat zwak presteert stijgt. De kloof tussen beide wordt groter. Dat blijkt uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek. "De N-VA wil prioritair blijven inzetten …