Artikels door of over Johan Van Overtveldt

Door Johan Van Overtveldt op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Belastingen

De dubbele belasting op de pensioenen van grensarbeiders in Nederland verdwijnt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt sloot daarover een akkoord met de Nederlandse staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Hij kon zijn Snel ervan overtuigen de Nederlandse heffing in te trekken. Minister Van …

Met het Stroomplan bindt de federale regering de strijd aan met de drugsproblematiek in de haven van Antwerpen en de criminele netwerken die actief zijn in de stad. Het plan bundelt de krachten van lokale en federale politie, douane, sociale en fiscale inspectie en parket in één taskforce van op …

Door Johan Van Overtveldt op 8 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Pensioenen, Belastingen, Financiën

Het nieuwe aanvullend pensioen voor zelfstandigen krijgt meer en meer vorm. Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen konden al gebruik maken van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Voortaan kunnen ze ook een tweede pijler verwerven, vergelijkbaar met die van …

Door Johan Van Overtveldt, Theo Francken op 2 februari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen

Leuk is de jaarlijkse belastingaangifte nooit. Maar minister Johan Van Overtveldt en staatssecretaris Theo Francken maken het de burger wel eenvoudiger en makkelijker. Binnenkort zullen drie miljoen belastingplichtigen immers kunnen genieten van een vereenvoudigde aangifte. Daarin staan de fiscale …

Door Johan Van Overtveldt op 29 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Belastingen, Financiën, Verandering

Begin dit jaar ging de tweede fase van de taxshift in. De resultaten daarvan ziet iedereen deze maand al op zijn of haar loonbriefje. De laagste inkomens krijgen er het meeste nettoloon bij. Dat komt bovenop de netto loonstijging waar de eerste fase van de taxshift begin 2016 al voor zorgde.  Als …

Door Johan Klaps, Daphné Dumery, Johan Van Overtveldt op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Pensioenen, Verandering

Ook zelfstandigen die geen vennootschap hebben, zullen binnenkort een tweede pensioenpijler kunnen uitbouwen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam hiervoor het initiatief en zijn voorstel werd nu ook in het parlement goedgekeurd. Kamerleden Johan Klaps en Daphné Dumery reageren tevreden: …