Artikels door of over Johan Klaps

Door Johan Klaps op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De autobestuurder is baas over de verwerking van de informatie die zijn voertuig over hem verzamelt. Indien hij die gegevens met zijn verzekeraar wenst te delen, moet dat kunnen, meent Kamerlid Johan Klaps. “De gedeelde gegevens kunnen leiden tot goedkopere premies, ook voor wie van verzekeraar …

Door Johan Klaps op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering

Weeskinderen kunnen voortaan makkelijker vakantie- of weekendwerk doen zonder dat de overgebleven ouder daar fiscaal nadeel van ondervindt. Omdat zij een zogenaamde wezenrente ontvangen, vielen zij tot nu toe snel in de categorie van kinderen die niet langer ten laste zijn. “Een gezin financieel …

Door Johan Klaps, Daphné Dumery, Johan Van Overtveldt op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Pensioenen, Verandering

Ook zelfstandigen die geen vennootschap hebben, zullen binnenkort een tweede pensioenpijler kunnen uitbouwen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam hiervoor het initiatief en zijn voorstel werd nu ook in het parlement goedgekeurd. Kamerleden Johan Klaps en Daphné Dumery reageren tevreden: …

Door Johan Klaps op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Financiën

Naar Nederlands voorbeeld wil Kamerlid Johan Klaps ondernemingen wettelijk verplichten hun facturen binnen de zestig dagen te betalen. “Daarmee zouden we een einde maken aan enkele misbruiken die het bedrijfskapitaal van de Vlaamse kmo’s ondergraven”, zegt Klaps. “Als ondernemingen sneller betaald …

Door Johan Klaps op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Belfius en Dexia, Sparen en beleggen, Financiën

Door de lage rente moeten sommige Belfius-klanten met een variabel woonkrediet intrest krijgen van de bank in plaats van ze te betalen. Althans, dat is de theorie. Want in de praktijk weigert Belfius dit te consequent toe te passen. "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, vindt Kamerlid Johan Klaps …

Door Johan Klaps op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ziekte, Financiën

Vorige week leek het plots of onze sociale zekerheid met één klap geprivatiseerd werd. Verzekeringsmaatschappij AG waagde het een polis op de markt te brengen in ruil voor een kleine premie die vrouwen een huishoudhulp regelt als ze borstkanker krijgen. Maar vrouwen boven de 50 en vrouwen met een …