Artikels door of over Jan Spooren

Door Jan Spooren op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Pensioenen

Berichten in de media die melding maken van een (nieuwe) pensioenval zijn niet juist. Dat heeft een analyse door experten uitgewezen. De fiscale pensioenval die voorheen wel degelijk bestond, werd door de regering net weggewerkt. Verder wil de N-VA in 2018 een einde maken aan de sociale pensioenval …

Door Jan Spooren op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen

Een rapport over de pensioenen in de OESO-landen laat er geen twijfel over bestaan: de band tussen werken en pensioen moet verder versterkt worden in ons land. Gelukkig komen de maatregelen die deze regering neemt tegemoet aan de belangrijkste pijnpunten die het OESO-rapport vermeldt. “Willen we …

Door Jan Spooren op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen

Het doorbreken van de eenheid van loopbaan is logisch én rechtvaardig. Kamerlid Jan Spooren reageert op knack.be op de beslissing van ACV-voorzitter Marc Leemans om een rechtzaak te beginnen tegen de pensioenhervorming. Beste Marc Leemans, Het vertrouwen van consumenten bereikt recordhoogtes, de …

Door Jan Spooren op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen

Voortaan worden alle gewerkte jaren, ook die na het 45e loopbaanjaar, meegeteld. Ook wie nu in brugpensioen zit, kan door terug aan de te slag gaan, zijn pensioen verder opbouwen en laten stijgen na 45 loopbaanjaren. “Dit is duidelijk een verbetering voor wie een lange loopbaan heeft en al die tijd …

Door Peter Persyn, Jan Spooren op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Pensioenen, Ouderenzorg

Aan de vooravond van de ouderenweek organiseerden parlementsleden Peter Persyn en Jan Spooren een studienamiddag over het ouderenbeleid dat de N-VA wil voeren. “Ouderenbeleid is breder dan zorg.  Het gaat over hoe we de groeiende groep senioren zo goed mogelijk blijven betrekken bij het …

Door Jan Spooren op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen

Mensen die langer dan 45 jaar werken, zullen een hoger pensioen krijgen. Dit zal de levensstandaard van veel toekomstige gepensioneerden echt verhogen. Zij kunnen gemiddeld 52 euro per maand extra pensioen opbouwen voor elk jaar dat zij langer werken bovenop een volledige loopbaan. “Deze maatregel …