Artikels door of over Jan Spooren

Door Jan Spooren op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Werken, Ziekte, Uitkeringen

Kamerlid Jan Spooren heeft een wetsvoorstel ingediend dat het gemakkelijker moet maken om de zogenoemde thematische verloven op te nemen, zoals het ouderschapsverlof. Daarnaast is in de schoot van de federale regering het concept van de loopbaanspaarrekening goedgekeurd. Die maakt het mogelijk dat …

Door Jan Spooren op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Werken, Het middenveld, Pensioenen

De N-VA vindt het positief dat de vakbonden de discussie over de zware beroepen verruimen tot het debat over de blootstelling aan beroepsrisico's en werkbaar werk. “We zijn blij dat zij mee willen nadenken over maatregelen om te voorkomen dat werknemers vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten”, …

Door Jan Spooren op 3 mei 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken

De N-VA blijft bij haar standpunt over ecocheques: “We moeten die zo snel mogelijk afschaffen en omzetten in een nettovergoeding”, aldus Kamerlid Jan Spooren. “Dat moet vanzelfsprekend op een juridisch sluitende manier gebeuren. Zo kunnen we op basis van het advies van de Raad van State perfect de …

Door Jan Spooren op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Pensioenen

De N-VA reageert positief op het voorstel van Open Vld om de pensioenopbouw van langdurig werklozen aan te passen. De partij verwijst daarbij naar haar eigen programma, waarin uitdrukkelijk werd opgenomen om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in duur. “Een gevolg zou zijn dat de gelijkstelling …

Door Jan Spooren op 27 april 2017, over deze onderwerpen: Werken, Ondernemen, Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren

Twee Waalse vriendinnen op de drempel van hun pensioen lieten onlangs uitrekenen hoeveel dat pensioen precies zou bedragen. En wat bleek? De vriendin die bijna 40 jaar lang heeft gewerkt, waarvan het grootste deel als zelfstandige, zou een lager pensioen krijgen dan de vriendin die amper 6 jaar …

Door Jan Spooren op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ziekte, Artsen

De N-VA is tevreden over het bereikte akkoord over de versterkte responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen bij de herintegratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt. “Dit akkoord garandeert een evenwichtige aanpak, waarbij responsabilisering wordt gelinkt aan de inspanningen die …