Artikels door of over Jan Spooren

Door Jan Spooren op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ziekte, Artsen

De N-VA is tevreden over het bereikte akkoord over de versterkte responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen bij de herintegratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt. “Dit akkoord garandeert een evenwichtige aanpak, waarbij responsabilisering wordt gelinkt aan de inspanningen die …

Door Jan Spooren op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Belastingen, Infografieken, Verandering

Na de federale regering heeft nu ook het parlement de langverwachte hervorming van de financiering van de sociale zekerheid goedgekeurd. Daarin is het politieke gewicht van de N-VA duidelijk voelbaar. Zo komt er een einde aan de traditie van sociale akkoorden waarvan de kostprijs wordt …

Door Jan Spooren, Wim Van der Donckt op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken

Alle meerderheidspartijen in de Kamer, waaronder dus ook de N-VA, houden eensgezind vast aan hun ambitie om de ecocheques te vervangen door een ecovergoeding. Daardoor krijgen werknemers het bedrag van hun ecocheques cash uitbetaald, terwijl voor werkgevers de rompslomp vermindert en de …

In België zijn nog steeds minder personen met een handicap aan het werk dan in andere Europese landen. Daarbij heeft de overheid als werkgever zeker een voorbeeldfunctie. Maar cijfers geven aan dat de wettelijke doelstelling van drie procent bij de federale overheidsdiensten (FOD) al jaren niet …

Door Brecht Vermeulen, Jan Spooren op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld

Kamerleden Brecht Vermeulen en Jan Spooren leggen een wetsvoorstel neer dat het vrijwilligerswerk grondig moet moderniseren en aantrekkelijker maken. Zo wordt het plafond voor de onkostenvergoeding van vrijwilligers opgetrokken met 400 euro, tot zo’n 1734 euro per jaar. “Daardoor kan een …

Door Jan Spooren op 8 januari 2017, over deze onderwerpen: Uitkeringen

"De sociale uitkeringen stijgen. Geen enkele daalt", zegt Kamerlid Jan Spooren in De Zevende Dag. Bekijk hier het volledige debat. (13:26) …