Artikels door of over Helga Stevens

Europa wil permanente subsidies geven aan een initiatief dat meer jongeren aan een job moet helpen. De N-VA vreest dat dit het tegenovergestelde effect zal hebben. Dit neemt immers de prikkels weg voor de betrokken regio’s om zelf het roer om te gooien. Bovendien lopen de oorzaken voor …

Door Helga Stevens op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Europees Parlement, Europese Commissie, Personen met een beperking

Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie en de lidstaten voluit investeren in de talenten van mensen met een beperking. Het voorstel van Europarlementslid Helga Stevens werd gesteund door een overweldigende meerderheid in het halfrond. “Dit is geen vrijblijvende oproep”, zegt Stevens …

Wie tijdelijk in een ander EU-land aan de slag is, moet daar een zogenaamd A1-document voorleggen. Dat bewijst dat hij of zij in eigen land socialezekerheidsbijdragen heeft betaald. Het document is in principe strikt bindend voor het gastland. Maar niet langer in geval van fraude. Dat advies geeft …

Door Helga Stevens op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Veiligheid

De gezaghebbende nieuwssite Politico benoemt Helga Stevens als een van de twintig meest invloedrijke vrouwen in de Europese politiek. Stevens bevindt zich in het mooie gezelschap van onder meer eurocommissarissen Cecilia Malmström en Vera Jourová. “Dit bewijst dat de N-VA een belangrijke rol speelt …

Europese werknemers die tijdelijk in het buitenland werken, mogen daar binnenkort maximaal 12 maanden aan de slag gaan. Indien nodig kan deze termijn tot 18 maanden verlengd worden. “Door het misbruik van ‘tijdelijke’ detachering onmogelijk te maken, zet Europa een nieuwe stap in de strijd tegen …

Burgers uit landen die geen visum nodig hebben om naar de Schengenzone te reizen, zullen voortaan vooraf gescreend worden. Het nieuwe ETIAS-systeem gaat na of zij geen gevaar vormen voor de Europese veiligheid, de volksgezondheid of het migratiebeleid. “Dit is een nieuwe stap naar een betere …