Artikels door of over Ben Weyts

Door Sabine Vermeulen, Ben Weyts op 9 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Meer en meer hondenhandelaars verkopen zogenoemde designerhonden of kruisingen tussen bestaande hondenrassen. Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen wijst op een staaltje absurde wetgeving: “Een erkende kweker mag geen kruisingen fokken, maar wel verkopen. Zeer onlogisch.” Vlaams minister van …

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het tweede luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Tot het einde van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 816 miljoen euro geïnvesteerd in openbaar vervoer: een stijging met maar liefst 43 procent tegenover 2015. Daarnaast …

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Tot het einde van de regeerperiode in 2019 investeert hij nog 5,8 miljard euro in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro, een …

Door Ben Weyts op 3 februari 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vorig jaar werden maar liefst 98.551 honden geregistreerd in de Vlaamse hondendatabank. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2015 én het hoogste cijfer sinds de opstart van die databank in 1998. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts spreekt dan ook van een nieuw record. In …

Door Ben Weyts op 17 januari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert op knack.be op het artikel van Stijn Tormans ('Pamflet van een boze busreiziger: de 10 plagen van De Lijn'): "Nooit lag het investeringsbudget van De Lijn hoger dan vandaag." Eén ding wil ik Stijn Tormans nageven: hij heeft een juiste titel …

Door Ben Weyts op 17 januari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oosterweel

Twee adviezen van auditeurs bij de Raad van State bevatten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding tot stand kwam. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is bezorgd. "We moeten ons voorbereiden op het slechtste", zei hij in De Ochtend …