Artikels door of over Ben Weyts

Door Ben Weyts op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Fietsen, Verandering

Zoals eerder aangekondigd, stijgt het investeringsbudget voor de fiets naar een historische hoogte: tot 300 miljoen euro over drie jaar, of een stijging met 25 procent tegen 2019. Een Fietsinvesteringplan maakt alle fietsinvesteringen voor de rest van deze bestuursperiode nu ook concreet. “Vroeger …

Door Ben Weyts op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Verandering

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een pakket maatregelen vastgelegd met FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Zo wordt er werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie …

Door Ben Weyts, Jelle Engelbosch op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Verandering

Er komt een totaalverbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen. De N-VA zet samen met de andere Vlaamse meerderheidspartijen - CD&V en Open Vld - die historische stap na een onafhankelijk bemiddelingstraject, uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. "Ik ben fier op …

Door Ben Weyts op 19 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Infrastructuur en openbare werken, Oosterweel

Na twintig jaar is er eindelijk een plan voor Oosterweel, een ambitieus Toekomstverbond tussen de Vlaamse Regering en de verschillende actiegroepen. In De Zevende Dag gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toelichting bij de plannen. Bekijk het interview hier. (13:45) …

Door Ben Weyts op 15 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Infrastructuur en openbare werken, Oosterweel, Verandering

De schop voor Oosterweel gaat dit najaar nog in de grond. De Vlaamse Regering heeft een breed Toekomstverbond gesloten met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. De procedures bij de Raad van State worden ingetrokken. Er komt een ambitieus project voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de …

Door Bert Maertens op 14 maart 2017, over deze onderwerpen: Wonen op het water

Wonen op een boot is duidelijk in trek. Helaas overstijgt de vraag naar ligplaatsen ruimschoots het aantal beschikbare locaties voor woonboten op onze Vlaamse waterwegen. “Dat Ben Weyts als minister van Mobiliteit ook werk maakt van extra ligplaatsen voor woonboten kan ik dus enkel toejuichen”, …