Artikels door of over Axel Ronse

Door Axel Ronse op 16 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

De VDAB sanctioneerde in 2017 5.089 werklozen meer dan in 2016. Een stijging van 55 procent. “Heel goede cijfers”, oordeelt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die in de stijging een cultuuromslag ziet bij de VDAB om werklozen echt te sanctioneren indien nodig. Kordaat sanctioneringsbeleid Axel Ronse …

Er komen steeds meer vacatures bij in Vlaanderen. Maar die geraken ook steeds moeilijker ingevuld. Bedrijven komen daardoor in de problemen. De N-VA hoopt dat de economische groei niet gefnuikt wordt door de krapte op de arbeidsmarkt. “Tijd voor structurele maatregelen”, zegt Kamerlid Wouter Raskin …

Europese werknemers die tijdelijk in het buitenland werken, mogen daar binnenkort maximaal 12 maanden aan de slag gaan. Indien nodig kan deze termijn tot 18 maanden verlengd worden. “Door het misbruik van ‘tijdelijke’ detachering onmogelijk te maken, zet Europa een nieuwe stap in de strijd tegen …

Door Axel Ronse op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Personen met een beperking, Jeugd

Sinds 1 juli 2016 is het nieuw doelgroepenbeleid van kracht. Dit beleid helpt zo’n 32.000 jongere en 140.000 oudere werknemers op de arbeidsmarkt. “In het nieuwe beleid zijn er drie duidelijke doelgroepen en de eerste resultaten zijn fantastisch”, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse. Hij vroeg de …

Door Axel Ronse op 20 september 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Ziekte

Het aantal arbeidsongeschikte personen die in een traject naar werk stappen, gaat in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Vorig jaar begonnen in totaal 3672 langdurig zieken met een traject naar werk. Dit …

Door Philippe Muyters, Axel Ronse op 19 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Infografieken, Verandering

Vanaf 1 juli keert de Vlaamse overheid automatisch een hinderpremie van 2000 euro uit aan handelaars die te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters geeft daarmee uitvoering aan het eerder goedgekeurde voorstel van decreet van Vlaams …