Artikels door of over Anneleen Van Bossuyt

De Europese Commissie overweegt om de bestaande Europese regels voor bouwproducten aan te passen op het vlak van brandveiligheid. “Na de brand in de Grenfelltoren in Londen, waarbij 79 mensen om het leven kwamen, vragen heel wat Europese beleidsmakers zich af of de huidige regels wel volstaan om de …

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt is officieel verkozen tot voorzitter van de belangrijke commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) in het Europees Parlement. Daarmee wordt zij meteen de jongste vrouwelijke commissievoorzitter ooit. “De interne markt is de hoeksteen van de …

Door Anneleen Van Bossuyt op 14 juni 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De ECR-fractie in het Europees Parlement heeft Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt voorgedragen als voorzitter van de commissie Interne markt en consumentenbescherming. "Ik ben de ECR-fractie bijzonder dankbaar voor het vertrouwen", reageert Van Bossuyt tevreden. "Met bijzondere ambitie ben ik …

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 juni 2017

Na de bevoegde commissie heeft nu ook het volledige Europees Parlement het licht op groen gezet voor nieuwe Europese energielabels voor elektronische toestellen. “Die moeten de consumenten sneller voor de meest energie-efficiënte producten doen kiezen”, zegt Europees Parlementslid Anneleen Van …

Sinds 2014 geeft de Europese Unie subsidies aan grensverleggend onderzoek en innovatie in haar 28 lidstaten via het Horizon 2020-programma. Het Europees Parlement wil meer ambitie op dat vlak en roept in een nieuwe resolutie op om vanaf 2021 het budget voor het volgende onderzoeksprogramma …

Deze week werd een akkoord bereikt over de financiering van gratis openbare wifihotspots in zes- tot achtduizend gemeenten in heel de Europese Unie. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vindt dat Europa voor de verkeerde prioriteiten kiest en beter werk zou maken van de verdere …