Artikels door of over Andries Gryffroy

Door Andries Gryffroy op 8 mei 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Zonnepanelen op particuliere daken vind je vandaag amper in onze steden. “Als de Vlaamse minister van Energie de doelstelling voor zonne-energie wil halen, richt hij zich dan ook het best op die steden”, adviseert Vlaams Parlementslid en energiespecialist Andries Gryffroy. Deze Vlaamse Regering …

Door Andries Gryffroy op 4 mei 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Elektriciteitsverbruikers moeten per verbruikte kWh een federale bijdrage betalen. De distributienetbeheerders (DNB’s) innen die via de elektriciteitsfactuur en storten ze vervolgens door aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Maar Elia en de distributienetbeheerders berekenen …

Door Andries Gryffroy op 1 maart 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

De N-VA heeft een plan klaar dat de energiefactuur voor een gezin met een gemiddeld stroomverbruik met 115 euro per jaar kan verlagen. “Een eerste voorwaarde is wel dat we de werkmaatschappijen van de netbeheerders Eandis en Infrax fuseren”, zegt Andries Gryffroy, de energiespecialist van de N-VA …

Door Andries Gryffroy op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen

Na de VREG heeft nu ook de CREG een test ontwikkeld die consumenten kunnen gebruiken om de energietarieven te vergelijken. “Beide testen hebben hun voor- en nadelen”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid en energiespecialist van de N-VA. Hij stelt voor om beide testen te integreren: …

Door Wilfried Vandaele, Andries Gryffroy op 24 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat, Landbouw

De N-VA heeft over meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over een Vlaamse klimaatresolutie. Daarin reiken alle betrokken partijen - N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a - de Vlaamse Regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen aan om het Vlaamse klimaatbeleid te versterken. “De …

Door Andries Gryffroy, Jos Lantmeeters, Wilfried Vandaele op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

De Vlaamse regulator van de energiemarkt (VREG) wordt hervormd en komt onder de vleugels van het Vlaams Parlement. De meerderheidspartijen hebben een voorstel van decreet in die zin definitief goedgekeurd. Vandaag staat de VREG nog onder toezicht van de Vlaamse Regering. Door de zesde …